Valečská pálenice

Průběh pálení

Kvas dodaný pěstitelem je nasán vývěvou do destilačního kotle a samotná destilace trvá cca 2,5 hodiny. Kvas je ohříván na teplotu, kdy se začnou odpařovat lihové páry. První část destilátu tzv. úkap, obsahující lehké frakce, se pouští do odpadní nádrže. Následně se přes lihové měřidlo jímá část destilátu nejbohatší na etanol. Konec destilace se taktéž vypouští do odpadní nádrže tzv. dokap obsahující těžké frakce nahořklé chuti. Pokročilý pěstitel má možnost podílet se na procesu pálení. Pěstitel začátečník bude seznámen s technologií. V případě zájmu může být destilát vystařen v ultrazvukovém zařízení a naředěn na požadovanou koncentraci - disponujeme zařízením na výrobu destilované vody. Zákazník má také možnost zakoupit na místě lahve různých velikostí a vytvořit si na počítači návrh svých vlastních etiket, které si může na místě vytisknout.

Samozřejmě jsou i pěstitelé, kteří spěchají - ti mohou jen zanechat kvas s instrukcí jak naředit a nalahvovat a domluvit se na vyzvednutí pálenky.